Kontakt - dane firmy

Siedziba / Biuro Handlowe
Zakład Produkcyjny 

Witkowski Sp. z o. o.
ul. Magazynowa 7, 05-800 Pruszków
NIP: 534 223 75 12

Tel.: 22  759 85 00
Kom.: 602 659 236
NIP: 534 223 75 12

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:
biuro@witkowski.org.pl

ZARZĄD FIRMY:

Leszek Witkowski
Prezes Zarządu

Piotr Witkowski
Wiceprezes Zarządu

Szymon Laskowski
Prokurent
Dyrektor d/s Rozwoju 
slaskowski@witkowski.org.pl 
+48 510 474 396

ADMINISTRACJA:

Katarzyna Kilińska 
Spec. ds. administracyjno-handlowych.

kkilinska@witkowski.org.pl 
+48 600-236-086

DZIAŁ REALIZACJI I PROJEKTÓW:

Damian Deska
Kierownik Działu Projektowego
ddeska@witkowski.org.pl
+48 600-489-487

Mirosław Dziewulski
Kierownik Projektu
mdziewulski@witkowski.org.pl
+48 602-659-227

Adrian Górzyński
Kierownik Projektu
agorzynski@witkowski.org.pl
+48 600-374-009

Mateusz Gerasik
Kierownik Projektu
mgerasik@witkowski.org.pl
+48 510-474-410

DZIAŁ OFERTOWANIA:

Anna Szmigielska
Kierownik Działu Handlowego
aszmigielska@witkowski.org.pl 
+48 668-308-064

Beata Kopacz
Specjalista ds. ofertowania
bkopacz@witkowski.org.pl 
+48 510 474 405

DZIAŁ PRODUKCJI:

Jarosław Witkowski
Kierownik Zakładu
jwitkowski@witkowski.org.pl
+48 604-154-445

Tomasz Wiesion
Kierownik Produkcji
twiesion@witkowski.org.pl
+48 600-376-009

Michał Lorenc

Technolog

mlorenc@witkowski.org.pl

+48 604-936-347

LOGISTYKA:

Izabela Staniszewska

Kierownik Działu Zaopatrzenia 
istaniszewska@witkowski.org.pl
+48 602 659 236

Mariusz Sęktas
Kierownik Działu Logistyki i Informatyki
msektas@witkowski.org.pl
+48 602-369-312

SERWIS:

Adam Wultański
Kierownik serwisu
serwis@witkowski.org.pl
+48 508-108-829